Bendra mokėjimų eurais erdvė

ŽINGSNIAI pereinant prie SEPA

Pasirengimo SEPA žingsniai

SEPTYNI ŽINGSNIAI, kaip užtikrinti sklandžius kredito pervedimus nuo 2016 m. pradėjus taikyti SEPA reikalavimus

           Nuo 2016 m. Lietuvoje pradėjus galioti SEPA reikalavimams, šalies įmonės ir viešasis sektorius turės naudoti vienodus visoje SEPA erdvėje kredito pervedimų formatus bei taisykles, atitinkančius SEPA reglamentą.
           Toliau siūlomi ŽINGSNIAI, padėsiantys įmonėms ir viešajam sektoriui sėkmingai pasirengti vykdyti kredito pervedimus pagal SEPA reglamentą.

1 ŽINGSNIS. Įvertinkite, ar Jums reikia imtis aktyvių veiksmų.

Aktyvūs veiksmai reikalingi, jei:
a) Jūsų naudojamos apskaitos programos turi techninę sąsają (naudojant duomenų bylas) su internetinės bankininkystės sistema.
b) Nustatote reikalavimą mokėtojams (gavėjams), kur turi būti atidarytos jų mokėjimo sąskaitos, pavyzdžiui, darbuotojo atlyginimą galite pervesti tik į Lietuvoje atidarytą darbuotojo sąskaitą. SEPA reglamentas draudžia riboti mokėtojo (gavėjo) teisę naudoti mokėjimo sąskaitą bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje.
! Dėmesio. Net jeigu Jūsų įmonei (įstaigai) atlikti aktyvių pasirengimo veiksmų dabar nereikia, ateityje atliekant mokėjimus teks užpildyti pasikeitusias mokėjimų formas, todėl vadovaukitės savo mokėjimo paslaugų teikėjo ir verslo partnerių pateiktomis rekomendacijomis.

2 ŽINGSNIS. Nustatykite reikiamus apskaitos sistemų pokyčius.

Įvertinkite įmonėje (įstaigoje) naudojamas mokėjimo paslaugas, technines sąsajas su mokėjimo paslaugų teikėjais ir nustatykite reikiamus pokyčius:
 Mokėjimams naudojami LITAS-ESIS pranešimai turės būti pakeisti ir atitikti ISO 20022 XML formato reikalavimus.
 Dėl informacijos laukų skirtumų pasikeis lėšų įskaitymo apdorojimas. Esminiai formatų skirtumai nurodomi čia.

3 ŽINGSNIS. Sudarykite veiksmų planą.

 Numatykite būsimų pokyčių biudžetą.
 Suplanuokite laiką pokyčiams įdiegti.
! Dėmesio. Kitų šalių patirtis rodo, kad pokyčiams dėl SEPA reikalavimų įgyvendinti įmonei (įstaigai) paprastai reikia ne mažiau nei 6 mėnesių.

4 ŽINGSNIS. Kreipkitės į IT specialistus, prižiūrinčius Jūsų apskaitos programas.

 Jei naudojatės vidaus IT specialistų paslaugomis, rekomenduokite jiems susipažinti su SEPA koordinavimo komiteto parengtais techniniais dokumentais: LITAS-ESIS duomenų formato konversijos į ISO 20022 standarto pranešimų formatus gairėmis ir ISO 20022 XML standarto pranešimų naudojimo taisyklėmis.
 Jei naudojatės išorės IT teikėjų paslaugomis, suderinkite pakeitimų apimtį ir terminus.
! Dėmesio. Euro įvedimo Lietuvoje patirtis rodo, kad pakeitimų atidėjimas paskutinei akimirkai gali padidinti paslaugų kainą.

5 ŽINGSNIS. Kreipkitės į savo mokėjimo paslaugų teikėją dėl apskaitos sistemų pokyčių testavimo ir diegimo terminų.

 Suderinkite apskaitos sistemų pokyčių testavimo ir diegimo terminus.
! Dėmesio. Testavimo ir diegimo atidėjimas metų pabaigai gali neigiamai paveikti galimybes suteikti kokybišką paslaugą.

6 ŽINGSNIS. Informuokite verslo partnerius ir įmonės (įstaigos) darbuotojus, bendraujančius su klientais. 

 Informuokite verslo partnerius ir (arba) klientus, kaip tinkamai užpildyti pasikeitusias mokėjimų formas pervedant pinigus Jūsų įmonei (įstaigai).
 Apie naujoves informuokite su klientais bendraujančius savo įmonės (įstaigos) darbuotojus.

7 ŽINGSNIS. Aktyviai stebėkite įmonėje vykdomą pasiruošimą pereiti prie SEPA.

 Pastebėję vykdomų pakeitimų vėlavimą, kreipkitės į savo mokėjimo paslaugų teikėją. Jis suteiks informaciją, kaip užtikrinti mokėjimų tęstinumą.
! Dėmesio. Laiku nepasirengusios įgyvendinti SEPA reikalavimų įmonės (įstaigos) rizikuoja sutrikdyti mokėjimų inicijavimo ir įskaitymo procesus.

_________________

Naujausia informacija apie SEPA projektą skelbiama www.sepa.lt ir mokėjimo paslaugų teikėjų interneto svetainėse.
Kilus klausimų, susisiekite su savo mokėjimo paslaugų teikėju.