Bendra mokėjimų eurais erdvė

Susitarimas dėl lietuviškų raidžių naudojimo atliekant mokėjimus

Susitarimas dėl lietuviškų raidžių naudojimo atliekant mokėjimus

Atlikdami mokėjimus, galite ir toliau naudoti lietuvišką abėcėlę, tačiau kai kurie lėšų gavėjai gaus tik lotyniškais simboliais pateiktą informaciją. Pasitikrinkite, kurie mokėjimo paslaugų teikėjai sudarys galimybę mokėjimus pateikti ir juos priimti lietuviškais rašmenimis.

         Lietuvos bankas ir kiti Lietuvoje veikiantys mokėjimo paslaugų teikėjai, siekdami vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, reikalavimus ir užtikrinti lietuviškų raidžių vartojimą atliekant mokėjimus Lietuvos Respublikoje, parengė susitarimą dėl lietuviškų raidžių vartojimo SEPA kredito pervedimuose (toliau – Susitarimas). Prie Susitarimo prisijungę mokėjimo paslaugų teikėjai susitarė dėl principų, kurie sudarys galimybę atliekant SEPA kredito pervedimus tarp Susitarimą pasirašiusių šalių naudoti lietuviškas raides. Prie Susitarimo gali prisijungti visi mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys Lietuvos Respublikoje. Prisijungusių mokėjimo paslaugų teikėjų sąrašas skelbiamas viešai.

Prie susitarimo dėl lietuviškų raidžių vartojimo SEPA kredito pervedimuose prisijungusių mokėjimo paslaugų teikėjų sąrašas

Mokėjimo paslaugų teikėjas
 
Pasirengimo siųsti ir priimti lietuviškas
raides atliekant mokėjimus data
 Bankai
 
AB „Citadele“ bankas
 
2016 01 01
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
 
2016 01 01
AB DNB bankas
  
2016 01 01
Lietuvos bankas
 
2015 12 07
UAB Medicinos bankas
  
2016 01 01
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
   
2017 04 21
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
 
2016 01 01
AB SEB bankas
 
2016 01 01
Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas
 
2016 01 01
„Swedbank“, AB
 
2016 01 01
AB Šiaulių bankas 
 
2015 12 08
Kredito unijos
 
 
 Kredito unija AMBER
 
2016 01 01
Lietuvos centrinė kredito unija
  
2016 01 01
Panevėžio regiono taupomoji kasa
  
2016 02 01
 Kredito unija „Sostinės kreditas“
 
2016 04 25
Šiaulių kredito unija
  
2016 01 01
Kredito unija „Vilniaus kreditas“
 
2016 01 04
Vilniaus kredito unija
  
2016 08 01
 Vilniaus regiono kredito unija
 
2016 01 04
Elektroninių pinigų įstaigos
 
 
AB Lietuvos paštas
 
 
2016 02 08
 „EVP International“, UAB
  
 2016 02 01 
UAB „Argentum mobile“
  
2017 04 04
 UAB Mistertango
   
2016 07 05
UAB „NEO Finance“
  
2016 11 07

          Prie Susitarimo neprisijungęs mokėjimo paslaugų teikėjas gali prisijungti pateikdamas Lietuvos bankui Susitarimo 1 priede nustatytos formos pranešimo originalą, pasirašytą reikiamus įgaliojimus turinčio mokėjimo paslaugų teikėjo atstovo ir patvirtintą mokėjimo paslaugų teikėjo antspaudu, jeigu mokėjimo paslaugų teikėjas tokį turi.

Susitarimas dėl lietuviškų raidžių vartojimo SEPA kredito pervedimuose
Susitarimo 1 priedas
Susitarimo 2 priedas
Susitarimo 3 priedas