Bendra mokėjimų eurais erdvė

SEPA reglamentas

SEPA reglamentas

SEPA reglamentu reguliuojami kredito pervedimai ir tiesioginio debeto operacijos eurais, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ES.

          2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012 (SEPA reglamentas) nustatė šiuos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techninius reikalavimus:

 mokėjimo sąskaitos identifikatorius turi būti pateiktas IBAN formatu atliekant tiek nacionalinius, tiek tarptautinius mokėjimus. Lietuvoje nuo 2004 m. visos mokėjimo sąskaitos, turimos bankuose, identifikuojamos taikant IBAN numerį. Kai kurie mokėjimo paslaugų teikėjai (pvz., kai kurios kredito unijos ar elektroninių pinigų įstaigos) gali turėti sąskaitų, kurios nėra pateikiamos IBAN formatu. Jei tokios sąskaitos nebus pakeistos į IBAN, įsigaliojus SEPA reglamente nustatytoms perėjimo datoms negalės būti naudojamos kredito pervedimuose ir tiesioginio debeto operacijose;
 po 2016 m. vasario 1 d. mokėjimo paslaugų teikėjai negalės reikalauti, kad mokėtojas atliekant tarptautinę operaciją nurodytų BIC kodą; 
 įmonės, išskyrus labai mažas, siųsdamos ar gaudamos mokėjimo nurodymus ne atskirai, o sugrupuotus, turės naudoti ISO 20022 XML pranešimus; 
 mokėjimo paskirties duomenų lauke turi būti leidžiama įrašyti 140 nestruktūrizuotų, laisvo teksto ženklų;
mokėjimo paskirties informaciją ir visus kitus duomenų elementus mokėjimo paslaugų teikėjai turi perduoti nepakeistus;
 kai duomenys įgyja elektroninę formą, visoje mokėjimo grandinėje turi būti užtikrinamas visiškai automatiškas elektroninis mokėjimo operacijų vykdymas visuose proceso etapuose (nuo pradžios iki pabaigos nenutrūkstamas apdorojimas), suteikiant galimybę visą mokėjimo procesą atlikti elektroniniu būdu be pakartotinių ar rankinių veiksmų;
 mokėjimo schemose neturi būti nustatoma jokia minimali kredito pervedimų ir tiesioginio debeto mokėjimo operacijų suma, bet nereikalaujama vykdyti mokėjimo operacijų, kurių suma lygi nuliui;
 mokėjimo schemos neprivalo atlikti kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų, kurių suma viršija 999 999 999,99 eurų.    

          SEPA reglamente taip pat nurodyta, kokius minimalius duomenis mokėjimo paslaugų vartotojai turi pateikti mokėjimo paslaugų teikėjams inicijuodami mokėjimo operaciją ir kokius duomenis mokėjimo paslaugų vartotojai turi gauti įvykdžius operaciją.

          Valstybės narės kai kuriems SEPA reglamento reikalavimams įgyvendinti gali nustatyti ilgesnį pereinamąjį laikotarpį, bet ne vėlesnį kaip 2016 m. vasario 1 d. Lietuvoje SEPA reglamento reikalavimai įsigalios nuo 2016 m. sausio mėn. Kitų valstybių narių pasirinkimą dėl pereinamojo laikotarpio galima rasti Europos Komisijos puslapyje.

           Mokėtojai, atliekantys kredito pervedimų operacijas, turėtų atkreipti dėmesį į SEPA reglamento nuostatą, suteikiančią gavėjui teisę nurodyti mokėjimo sąskaitą, esančią bet kurioje valstybėje narėje, jei ta sąskaita pasiekiama SEPA kredito pervedimo operacijoms. Tokios teisės apribojimas (pvz., reikalavimas nurodyti sąskaitą mokėtojo valstybėje narėje) prieštarautų reglamentui. Sąskaitų savininkai galės nurodyti Lietuvoje turimas sąskaitas lėšoms iš kitose valstybėse narėse esančių mokėtojų (pvz., valstybės institucijų, darbdavių ir pan.) gauti. Lietuvos piliečiai kitose valstybėse narėse turimas sąskaitas galės nurodyti Lietuvoje esantiems mokėtojams (pvz., Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo mokama pensija galėtų būti pervesta į kitą valstybę narę).

           SEPA reglamentas įpareigoja mokėjimo paslaugų teikėjus užtikrinti aukštą mokėtojų sąskaitų apsaugos lygį sudarant galimybę patiems mokėtojams nustatyti daugelį su lėšų nurašymu pagal tiesioginio debeto operacijas susijusių parametrų (pvz., tam tikrą tiesioginio debeto lėšų surinkimo operacijos sumos limitą ar periodiškumą arba juos abu, „baltąjį“ (įmonės, kurioms gali būti leidžiama nusirašyti lėšas tiesioginio debeto būdu) ar „juodąjį“ (įmonės, kurioms draudžiama nusirašyti lėšas tiesioginio debeto būdu) lėšų gavėjų sąrašą).